Skip to content

Ima Ferenc pápáért

2013. március 21.

ferenc_papa
Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére.
 Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és példájával!
Ámen.

Reklámok

Együtt ünnepeltünk március idusán

2013. március 20.

2013. március 15.Az erdélyi magyar történelmi egyházak kolozsi közösségei ismét együtt emlékeztek meg az 1848-as pesti forradalom kitöréséről – ebben az évben az unitárius templomban. Az imádságos megemlékezést a házigazda, Gyerő Dávid unitárius lelkész, püspöki előadó tanácsos szervezte és moderálta, a közös imádságot Sikó Piroska református lelkész vezette, az Ige  szolgálatát Szőcs Csaba római katolikus plébános látta el. Bővebben…

Részt vettünk az Igazság napján

2012. szeptember 4.

Községünkből tucatnyian részt vettünk a sepsiszentgyörgyi Igazság napja elnevezésű tiltakozó rendezvényen 2012. szeptember 1-jén. A szervezők szerint több mint huszonötezres tömegben mi is a magántulajdon tiszteletben tartását, az elkobzott egyházi javak teljes visszaszolgáltatását, a visszaállamosítási kísérletek leállítását kértük, ugyanakkor azt is, hogy Romániában senkit ne lehessen csak azért bebörtönözni, mert jó lelkiismerettel végzi a munkáját. Bővebben…

Augusztus 20. Kolozson – képekben

2012. szeptember 4.

Együtt ünnepeltek a kolozsi magyarok augusztus 20-án a református templomban és parókián megszervezett felekezetközi megemlékezésen.  Az ünnepi istentisztelet előtt a parókia udvarán gyülekeztünk, megtekintettük a gyülekezeti teremben kiállított régi iratokat, a több évszázados Úrasztalát, a verandán kiállított kézműves munkákat, a fiatalok pedig kézműves foglalkozáson vettek részt. A szervező református közösség süteménnyel várta a katolikusokat és unitáriusokat. Bővebben…

Szent István-napi ünnepség Kolozson

2012. augusztus 20.

A KOLOZSI
KATOLIKUS, UNITÁRIUS, REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

AUGUSZTUS 20-ÁN

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE HÍVJA
KOLOZS MAGYARSÁGÁT
A HELYI REFORMÁTUS TEMPLOMBA ÉS TEMPLOMKERTBE

Bővebben…

Így ünnepeltünk március 15-én – hanganyag és fotók

2012. március 20.

Az alábbiakban az 1848-as forradalom emlékére rendezett ünnepségen készült fotókat és az ünnepség hanganyagának elérhetőségét találják meg. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki megemlékezésünk megszervezésében részt vállalt, a testvérgyülekezetek lelkészeinek és híveinek, valamint a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia Kar diákjainak.

Bővebben…

Ünnepeljünk együtt március idusán!

2012. március 10.

Az erdélyi magyar történelmi egyházak helyi közösségeinek lelkipásztorai közös megemlékezésre és imádságra hívják a kolozsi magyarokat 2012. március 15-én a helyi római katolikus templomba 18 órai kezdettel. Bevezetésül Szőcs Csaba római katolikus plébános köszönti az egybegyűlteket, majd a BBTE Római Katolikus Teológia Karának diákjai mutatnak be lírai hangvételű verses-zenés összeállítást Boga Botond teológushallgató vezetésével. Ezt követően Gyerő Dávid unitárius lelkész mond ünnepi beszédet, majd Sikó Piroska református lelkipásztor vezeti az imádságot. Az ünnepség a Miatyánk elimádkozásával folytatódik, majd áldás után a jelenlévők eléneklik a Himnuszt.

Plakát: plakat-2012-marcius-15

%d blogger ezt kedveli: