Skip to content

Részt vettünk az Igazság napján

2012. szeptember 4.

Községünkből tucatnyian részt vettünk a sepsiszentgyörgyi Igazság napja elnevezésű tiltakozó rendezvényen 2012. szeptember 1-jén. A szervezők szerint több mint huszonötezres tömegben mi is a magántulajdon tiszteletben tartását, az elkobzott egyházi javak teljes visszaszolgáltatását, a visszaállamosítási kísérletek leállítását kértük, ugyanakkor azt is, hogy Romániában senkit ne lehessen csak azért bebörtönözni, mert jó lelkiismerettel végzi a munkáját. Bővebben…

Reklámok

Augusztus 20. Kolozson – képekben

2012. szeptember 4.

Együtt ünnepeltek a kolozsi magyarok augusztus 20-án a református templomban és parókián megszervezett felekezetközi megemlékezésen.  Az ünnepi istentisztelet előtt a parókia udvarán gyülekeztünk, megtekintettük a gyülekezeti teremben kiállított régi iratokat, a több évszázados Úrasztalát, a verandán kiállított kézműves munkákat, a fiatalok pedig kézműves foglalkozáson vettek részt. A szervező református közösség süteménnyel várta a katolikusokat és unitáriusokat. Bővebben…

Szent István-napi ünnepség Kolozson

2012. augusztus 20.

A KOLOZSI
KATOLIKUS, UNITÁRIUS, REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

AUGUSZTUS 20-ÁN

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE HÍVJA
KOLOZS MAGYARSÁGÁT
A HELYI REFORMÁTUS TEMPLOMBA ÉS TEMPLOMKERTBE

Bővebben…

Így ünnepeltünk március 15-én – hanganyag és fotók

2012. március 20.

Az alábbiakban az 1848-as forradalom emlékére rendezett ünnepségen készült fotókat és az ünnepség hanganyagának elérhetőségét találják meg. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki megemlékezésünk megszervezésében részt vállalt, a testvérgyülekezetek lelkészeinek és híveinek, valamint a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia Kar diákjainak.

Bővebben…

Ünnepeljünk együtt március idusán!

2012. március 10.

Az erdélyi magyar történelmi egyházak helyi közösségeinek lelkipásztorai közös megemlékezésre és imádságra hívják a kolozsi magyarokat 2012. március 15-én a helyi római katolikus templomba 18 órai kezdettel. Bevezetésül Szőcs Csaba római katolikus plébános köszönti az egybegyűlteket, majd a BBTE Római Katolikus Teológia Karának diákjai mutatnak be lírai hangvételű verses-zenés összeállítást Boga Botond teológushallgató vezetésével. Ezt követően Gyerő Dávid unitárius lelkész mond ünnepi beszédet, majd Sikó Piroska református lelkipásztor vezeti az imádságot. Az ünnepség a Miatyánk elimádkozásával folytatódik, majd áldás után a jelenlévők eléneklik a Himnuszt.

Plakát: plakat-2012-marcius-15

Kezdődik a nagyböjt

2012. február 21.

Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti szent idő. Elcsendesül a farsangi felszabadult hangoskodás, s ebben az időben arra hív bennünket az egyház, hogy inkább befele figyeljünk, poroljuk le a lelkünket a rátapadt dolgoktól, ismerjük be újra önmagunk és az Úr előtt, hogy gyengék, esendők vagyunk és merítkezzünk meg a kiengesztelődés szentsége által Isten irgalmában. S ahogy – reméljük, nem sokára – az alvó természet is megszabadul a hó fogságából, s megjelennek a remény első rügyecskéi, úgy legyen ideje a lelki megújulásunknak ez az idei nagyböjt, a húsvétra való előkészületünk.

Hamvazószerdán du. 1 órától Katonában, majd este 6 órától Kolozson tartunk szentmisét hamvazással.

Bővebben…

Mindenszentek és halottak napja

2011. november 1.

2011. november 1-jén, MINDENSZENTEK ÜNNEPÉN, 10 órától ünnepi szentmisét tartunk templomunkban.
Délután 5 órától közös imádságot végzünk elhunytjainkért a régi kriptában, utána imádkozunk szeretteink sírjánál.

A katonai templomban az ünnepi szentmise nov. 1-jén du. 1 órakor kezdődik, utána kivonulunk a temetőbe, hogy elhunytjainkról imádságban megemlékezzünk.

2011. november 2-án, HALOTTAK NAPJÁN,reggel 9 órától csendes szentmisét vézünk a kolozsi templomban egyházközségünk elhunyt híveiért, kántoraiért és lelkipásztoraiért.

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az ünnepi imádságos alkalmakra.

 

(Kép forrása: http://capitulumlaicorum.blogspot.com)
%d blogger ezt kedveli: